ANBI

Het Mooi Leven Huis Noord-Oost Drenthe is door de belastingdienst op 16 december 2022 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Omdat wij de ANBI-status hebben, kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Dat zijn voordelen als het gaat om het erven en het schenken. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de belastingdienst.

Een ANBI heeft veel belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Wij hopen u hiermee inzicht gegeven te hebben waar het bij een ANBI, dus ook het Mooi leven Huis Noord-Oost Drenthe, om gaat en wat u er aan kunt hebben om schenkingen en giften aan ons te doen..

Onderstaand treft u de gegevens aan die u, voor wat betreft ons Mooi Leven Huis, inzicht geven in onze actuele plannen maar ook de verantwoording die nodig is om de ANBI status te behouden.

In 2024 zal de (eerste) verantwoording over het jaar 2023, die nodig is om de ANBI status te behouden, op onze website gepubliceerd gaan worden. Tevens zal dan het financieel jaarverslag 2023 op de website geplaatst worden.